HĐQT CTCP Nước Giải khát Yến sào Khánh Hòa (UPCoM: SKV) thống nhất hạn mức tín dụng của Công ty tại các ngân hàng TMCP chi nhánh Khánh Hoà với tổng hạn mức 370 tỷ đồng.

Tính đến 30/09/2022, SKV có nợ phải trả hơn 290 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu năm. Trong đó, vay va nợ thuê tài chính ngắn hạn 59 tỷ đồng, các khoản vay này đều không có tài sản bảo đảm và có thời hạn cho vay từ 4 – 6 tháng, nhằm bổ sung vốn lưu động. Ngoài ra, Công ty không có khoản vay hay nợ thuê tài chính dài hạn.

Các khoản vay của SKV tính đến 30/09/2022 (Đvt: đồng)

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm ghi nhận doanh thu thuần 1,697 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng, tăng 36%.

Thu Minh

Nguồn: https://vietstock.vn/2022/11/yen-sao-khanh-hoa-du-kien-vay-tin-chap-370-ty-dong-737-1019920.htm

Bài đọc nhiều