(PLO)- Trong phiên xét xử ngày 25-11, chứng kiến lời khai của hai bị cáo, những người thân của bé V.A không giấu được sự đau lòng.

Vụ bạo hành bé gái 8 tuổi: Người thân bật khóc khi nghe thẩm vấn Trang và Thái ảnh 1None Vụ bạo hành bé gái 8 tuổi: Người thân bật khóc khi nghe thẩm vấn Trang và Thái ảnh 2None Vụ bạo hành bé gái 8 tuổi: Người thân bật khóc khi nghe thẩm vấn Trang và Thái ảnh 3None Vụ bạo hành bé gái 8 tuổi: Người thân bật khóc khi nghe thẩm vấn Trang và Thái ảnh 4None Vụ bạo hành bé gái 8 tuổi: Người thân bật khóc khi nghe thẩm vấn Trang và Thái ảnh 5None Vụ bạo hành bé gái 8 tuổi: Người thân bật khóc khi nghe thẩm vấn Trang và Thái ảnh 6None Vụ bạo hành bé gái 8 tuổi: Người thân bật khóc khi nghe thẩm vấn Trang và Thái ảnh 7None Vụ bạo hành bé gái 8 tuổi: Người thân bật khóc khi nghe thẩm vấn Trang và Thái ảnh 8None Vụ bạo hành bé gái 8 tuổi: Người thân bật khóc khi nghe thẩm vấn Trang và Thái ảnh 9None Vụ bạo hành bé gái 8 tuổi: Người thân bật khóc khi nghe thẩm vấn Trang và Thái ảnh 10None Vụ bạo hành bé gái 8 tuổi: Người thân bật khóc khi nghe thẩm vấn Trang và Thái ảnh 11None Nguồn: https://plo.vn/vu-bao-hanh-be-gai-8-tuoi-nguoi-than-bat-khoc-khi-nghe-tham-van-trang-va-thai-post709481.html

Bài đọc nhiều