(HNMO) - Chiều 25-11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức thông tin về Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ hai - năm 2022.

Họp báo thông tin về Diễn đàn “Văn hóa với doanh nghiệp”.

Theo đó, Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với doanh nghiệp” là hoạt động được tổ chức thường niên, nhằm thúc đẩy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở trong và ngoài nước, từ đó từng bước hình thành những đặc trưng tiêu biểu của văn hóa kinh doanh Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Năm nay, Diễn đàn dự kiến diễn ra ngày 3-12, với Hội thảo “Chấn hưng Văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững”. Tại đây, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi, thảo luận về vai trò, tác động của chấn hưng văn hóa đến phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; những nội dung cơ bản của chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; bài học thực tiễn của các doanh nghiệp Việt Nam về phát huy vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, nhất là trong và sau đại dịch Covid-19… Hội thảo cũng là dịp để tìm kiếm giải pháp nâng cao vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh hậu Covid-19, các xung đột địa - chính trị, địa - kinh tế trên thế giới, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay.

Trong khuôn khổ diễn đàn, còn có Lễ tôn vinh và trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2022. Đây là các doanh nghiệp đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hội đồng quốc gia xét duyệt “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” xét, công nhận. Bộ tiêu chí đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tham gia xây dựng và có sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và báo chí.

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1048543/vinh-danh-doanh-nghiep-dat-chuan-van-hoa-tai-dien-dan-van-hoa-voi-doanh-nghiep

Bài đọc nhiều