/

1 / 2

  • 0:19

    Patrik Gustavsson đánh đầu nguy hiểm.

  • 2:6

    Patrik Gustavsson mở tỷ số sau pha solo.

  • 3:33

    Jonathan Khemdee nhận thẻ đỏ trực tiếp.