(HNM) - Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tháng 12-2022, người dân gửi gần 84.600 tỷ đồng vào ngân hàng, tương ứng mỗi ngày gửi hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 8,3% so với thời điểm đầu năm 2022, trong bối cảnh lãi suất huy động ở mức cao. Như vậy, tiền gửi của dân cư tăng lên hơn 5,74 triệu tỷ đồng.

Trong khi đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế cũng tăng 0,73%, tương ứng 42.341 tỷ đồng trong tháng 12-2022, nâng tổng tiền gửi của các tổ chức kinh tế lên 5,8 triệu tỷ đồng. Tháng 10-2022, tiền gửi nhóm này đã giảm 15.811 tỷ đồng. Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tổng tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đạt hơn 13,8 triệu tỷ đồng trong 11 tháng của năm 2022. Mức tăng chủ yếu nhờ nhóm khách hàng dân cư.

Nguyên nhân khiến người dân tăng tiền gửi ngân hàng là mức lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng ở mức cao. Theo đó, mặt bằng lãi suất huy động của ngân hàng phổ biến từ 9% đến 10%/năm với kỳ hạn trên 12 tháng. Trong đó, một số ngân hàng huy động tới 11,5%/năm.

Bài đọc nhiều