(HNMO) - Chiều 26-5, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội dự hội nghị.

​Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn...

Để Đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Báo cáo tổng kết của Thành ủy Hà Nội do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Trịnh Huy Thành trình bày tại hội nghị cho thấy, sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã có chuyển biến rõ nét.

Qua đó đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào Thủ đô, sự phối hợp, ủng hộ của các ban, bộ ngành trung ương, tạo nguồn lực sức mạnh to lớn nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, kể cả những giai đoạn thành phố có nhiều khó khăn, thách thức bởi tác động của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19...

Thành ủy Hà Nội luôn coi trọng chỉ đạo việc phát triển các thành phần kinh tế; xây dựng những định hướng chính sách, giải pháp nhằm phát huy vai trò, đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với sự phát triển của thành phố…

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng nội dung hoạt động của Thành ủy, chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư, tổ dân phố, thôn, làng là địa bàn quan trọng để tổ chức các hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân…

Đáng chú ý, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa bàn dân cư được thành phố tổ chức hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11), có sự tham dự, động viên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố, sự tham gia đông đủ của bà con nhân dân ở địa bàn dân cư. Qua đó củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên tinh thần, cổ vũ nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức.

Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội luôn chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để Đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thành ủy Hà Nội khẳng định, những kết quả trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ đã góp phần tích cực thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường tham luận tại hội nghị.

​Tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thu được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 15/18 huyện, thị xã, 100% xã trên địa bàn thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, là địa phương có số xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất cả nước. Hà Nội cũng là một trong những địa phương được đánh giá là “đầu tàu” trong triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên Đường Hoài Nam cũng chia sẻ, để xây dựng những định hướng chính sách nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường vụ Quận uỷ đã quán triệt, định hướng phát triển kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng, trọng tâm là phát triển thương mại, dịch vụ. Công tác xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hoá là nội dung trọng tâm được Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp tổ chức triển khai sâu rộng, được mọi người, mọi nhà tham gia hưởng ứng...

Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam tham luận tại hội nghị.Đại đoàn kết dân tộc - con dường dẫn tới thành công

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã khẳng định những kết quả mà Đảng bộ Thủ đô đã đạt được sau 20 năm triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TƯ. Qua thực tiễn triển khai Nghị quyết, mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ngày càng chặt chẽ; giảm các tệ quan liêu, tham nhũng, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân. 

Công tác dân vận chính quyền được quan tâm, triển khai thực hiện; các quy trình, thủ tục hành chính được tinh giản, bảo đảm khoa học, chặt chẽ; tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.

​Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng cho biết, trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng đại, Thành ủy và các cấp ủy Đảng luôn quán triệt hàng đầu và thực hiện nghiêm túc quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TƯ. Đó cũng là một trong những yếu tố quyết định đến việc thực hiện thành công Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29-5-2008 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan. Qua gần 15 năm điều chỉnh địa giới hành chính; Thủ đô luôn đoàn kết, thống nhất; phát triển cả về không gian kinh tế, hệ thống kết cấu hạ tầng, kiến trúc đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, cùng hàng ngàn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, hòa quyện văn hóa nghìn năm Thăng Long - Hà Nội và văn hóa xứ Đoài đặc sắc, góp phần khẳng định vị thế trung tâm của Thủ đô Hà Nội.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

​Biểu dương những thành tích của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, song Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, trong đó có việc một số cấp ủy, chính quyền ở cơ sở còn chậm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong việc gắn kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương với việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vẫn còn tồn tại những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh bức xúc chậm được giải quyết, để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng nhấn mạnh: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh sẽ tiếp tục là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Trung ương và Thành ủy. 

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 23-NQ/TƯ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần lấy đoàn kết trong Đảng là yếu tố quan trọng nhất, dẫn dắt, định hướng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lấy mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến, văn minh, hiện đại”, khẳng định vị thế, bản sắc con người Hà Nội bản lĩnh, trí tuệ, thanh lịch, văn minh là điểm chung nhất, điểm tương đồng để dựa vào đó tập hợp các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

​Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát cơ sở…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định: Đảng bộ thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; góp phần cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Bài đọc nhiều

Giấy phép MXH số 51/GP-BTTTT do Bộ thông tin truyền thông cấp ngày 25/1/2022. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24H. Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Tất Huy Email: support@viva24h.vn, Địa chỉ: tầng 12, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0869655263.

Not found