(HNM) - Từ đầu năm 2022 đến nay, ngành Bảo hiểm xã hội phát hiện thêm 10.494 người lao động cần đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền là 409 tỷ đồng; thu hồi nợ đóng được 1.256 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngành Bảo hiểm xã hội đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất tại 2.843 đơn vị, phát hiện đơn vị sử dụng lao động đóng thiếu của gần 1.000 người lao động…

Để các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, qua đó bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, những tháng cuối năm, ngành Bảo hiểm xã hội sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất; rà soát, phân loại các đơn vị nợ để có giải pháp đôn đốc thu phù hợp, hiệu quả.

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1038827/thu-hoi-1256-ty-dong-no-dong-bao-hiem-xa-hoi

Tin liên quan