Youssef Aït Bennasser

Youssef Aït Bennasser

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

26 Tuổi07-07-1996
Morocco
184 cm
75 kg
Tiền vệ