Xizhe Zhang

Xizhe Zhang

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

31 Tuổi23-01-1991
China PR
180 cm
69 kg
Tiền vệ
Not found