Xaver Schlager

Xaver Schlager

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

25 Tuổi28-09-1997
Austria
174 cm
76 kg
Tiền vệ
Not found