Việt Cường Nguyễn Trần

Việt Cường Nguyễn Trần

Tiền đạo

Đội bóng

Thông tin

22 Tuổi27-12-2000
Vietnam
175 cm
Đang cập nhật
Tiền đạo