Văn Biểu Phan

Văn Biểu Phan

Thủ môn

Đội bóng

Thông tin

24 Tuổi07-03-1998
Vietnam
176 cm
72 kg
Thủ môn