Valentin Gheorghe

Valentin Gheorghe

Tiền vệ

Thông tin

25 Tuổi14-02-1997
Romania
175 cm
64 kg
Tiền vệ