Tician Tushi

Tician Tushi

Tiền đạo

Đội bóng

Thông tin

21 Tuổi02-04-2001
Switzerland
177 cm
71 kg
Tiền đạo