Thomas Edward Hopper

Thomas Edward Hopper

Tiền đạo

Đội bóng

Thông tin

29 Tuổi14-12-1993
England
186 cm
67 kg
Tiền đạo