Tarique Fosu

Tarique Fosu

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

27 Tuổi05-11-1995
Ghana
180 cm
75 kg
Tiền vệ

Not found