Tammy Bakumo-Abraham

Tammy Bakumo-Abraham

Tiền đạo

Đội bóng

Thông tin

25 Tuổi02-10-1997
England
190 cm
80 kg
Tiền đạo

Not found