Sylvanus Nimely

Sylvanus Nimely

Tiền đạo

Thông tin

24 Tuổi04-09-1998
Liberia
178 cm
75 kg
Tiền đạo