Steven Reid

Steven Reid

Huấn luyện viên

Thông tin

41 Tuổi10-03-1981
Republic of Ireland
185 cm
87 kg
Huấn luyện viên