Steffen Tigges

Steffen Tigges

Tiền đạo

Đội bóng

Thông tin

24 Tuổi31-07-1998
Germany
193 cm
90 kg
Tiền đạo

Not found