Ryan Fraser

Ryan Fraser

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

28 Tuổi24-02-1994
Scotland
163 cm
70 kg
Tiền vệ
Not found