Ruslan Neshcheret

Ruslan Neshcheret

Thủ môn

Đội bóng

Thông tin

20 Tuổi22-01-2002
Ukraine
190 cm
81 kg
Thủ môn

Not found