Ruslan Lisakovich

Ruslan Lisakovich

Tiền vệ

Thông tin

20 Tuổi22-03-2002
Belarus
170 cm
76 kg
Tiền vệ