Ruslan Daurov

Ruslan Daurov

Tiền vệ

Thông tin

20 Tuổi11-09-2002
Russia
184 cm
72 kg
Tiền vệ