Ross Barkley

Ross Barkley

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

29 Tuổi05-12-1993
England
189 cm
76 kg
Tiền vệ