Romeo Akinola

Romeo Akinola

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

24 Tuổi05-10-1998
England
177 cm
73 kg
Tiền vệ