Romain Basque

Romain Basque

Tiền vệ

Thông tin

27 Tuổi30-06-1995
France
181 cm
71 kg
Tiền vệ