Rodrigo Javier De Paul

Rodrigo Javier De Paul

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

28 Tuổi24-05-1994
Argentina
180 cm
70 kg
Tiền vệ