Robin Yalçın

Robin Yalçın

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

28 Tuổi25-01-1994
Germany
183 cm
78 kg
Tiền vệ