Quách Tân Giang Trần

Quách Tân Giang Trần

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

30 Tuổi08-03-1992
Vietnam
170 cm
62 kg
Tiền vệ