Pronay Halder

Pronay Halder

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

29 Tuổi25-02-1993
India
179 cm
70 kg
Tiền vệ