Ismaila Pathé Ciss

Ismaila Pathé Ciss

Tiền vệ

Thông tin

28 Tuổi16-03-1994
Senegal
183 cm
71 kg
Tiền vệ