Nicky Serghei Clescenco

Nicky Serghei Clescenco

Tiền đạo

Đội bóng

Thông tin

21 Tuổi23-07-2001
Moldova
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Tiền đạo