Ngọc Long Bùi

Ngọc Long Bùi

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

21 Tuổi06-10-2001
Vietnam
163 cm
55 kg
Tiền vệ