Nathaniel Edwin Clyne

Nathaniel Edwin Clyne

Hậu vệ

Đội bóng

Thông tin

31 Tuổi05-04-1991
England
175 cm
67 kg
Hậu vệ