Mohameth Djibril Ibrahima Sow

Mohameth Djibril Ibrahima Sow

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

25 Tuổi06-02-1997
Switzerland
184 cm
76 kg
Tiền vệ