Maximilian Philipp

Maximilian Philipp

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

28 Tuổi01-03-1994
Germany
183 cm
79 kg
Tiền vệ