Mariano Díaz Mejía

Mariano Díaz Mejía

Tiền đạo

Đội bóng

Thông tin

29 Tuổi01-08-1993
Dominican Republic
180 cm
76 kg
Tiền đạo