Mads Bidstrup

Mads Bidstrup

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

21 Tuổi25-02-2001
Denmark
175 cm
68 kg
Tiền vệ