Lenny Jean-Pierre Pintor

Lenny Jean-Pierre Pintor

Tiền đạo

Thông tin

22 Tuổi05-08-2000
France
179 cm
66 kg
Tiền đạo