Laurenz Dehl

Laurenz Dehl

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

21 Tuổi12-12-2001
Germany
180 cm
76 kg
Tiền vệ