Lassine Sinayoko

Lassine Sinayoko

Tiền đạo

Thông tin

23 Tuổi08-12-1999
Mali
186 cm
81 kg
Tiền đạo