Khaled Mohamed Ebrahim Hajiah

Khaled Mohamed Ebrahim Hajiah

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

30 Tuổi28-08-1992
Kuwait
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Tiền vệ