Jonathan Bamba

Jonathan Bamba

Tiền đạo

Đội bóng

Thông tin

26 Tuổi26-03-1996
France
175 cm
72 kg
Tiền đạo
Not found