Jerry Ricardo Bengtson Bodden

Jerry Ricardo Bengtson Bodden

Tiền đạo

Đội bóng

Thông tin

35 Tuổi08-04-1987
Honduras
186 cm
75 kg
Tiền đạo