Jérôme Roussillon

Jérôme Roussillon

Hậu vệ

Đội bóng

Thông tin

29 Tuổi06-01-1993
France
175 cm
80 kg
Hậu vệ
Not found