Jerome Sinclair

Jerome Sinclair

Tiền đạo

Đội bóng

Thông tin

26 Tuổi20-09-1996
England
181 cm
78 kg
Tiền đạo
Not found