Jeffrey Schlupp

Jeffrey Schlupp

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

30 Tuổi23-12-1992
Ghana
178 cm
72 kg
Tiền vệ

Not found