Jan Uwe Thielmann

Jan Uwe Thielmann

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

20 Tuổi26-05-2002
Germany
178 cm
72 kg
Tiền vệ
Not found