James Daniel Maddison

James Daniel Maddison

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

26 Tuổi23-11-1996
England
175 cm
73 kg
Tiền vệ